معرفی تیم عملیاتی و آموزشی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی
1 دکتر شیوا صمصام شریعت متخصص طب اورژانس و فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
2 دکتر بابک معصومی متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3 دکتر امید احمدی متخصص طب اورژانس
4 دکتر بابک معصومی متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5 امیربهادر برومند متخصص طب اورژانس
6 دکتر فرهاد حاتمی سعدابادی MD,MSC.DBA
7 دکتر محمد تراز متخصص داروسازی بالینی (Emirates ID)
8 دکتر الهام حدیدی متخصص داروسازی بالینی (Emirates ID)
9 دکتر حمیدرضا اصلانی متخصص داروسازی بالینی
10 دکتر امیر میراولیایی متخصص داروسازی بالینی
11 دکتر پریا بهاروند متخصص داروسازی بالینی
12 دکتر نیایش محبی متخصص داروسازی بالینی
13 دکتر بیتا شهرامی متخصص داروسازی بالینی
14 دکتر سهیل روشن ضمیری متخصص داروسازی بالینی
15 دکتر فاطمه فرجادمند PhD داروسازی سنتی
16 دکتر فهیمه جهان آرا دکترای داروسازی
17 دکتر فاطمه فولادی دکترای داروسازی
18 دکتر محمد رضا آقابیکی دکترای داروسازی
19 رویا علیدوست دکترای داروسازی
20 دکتر زهرا نیک فال دانشجوی PHD سم شناسی
21 فرنگیس مربوطیان کارشناسی ارشد سم شناسی
22 شیما میرزایی کارشناسی ارشد شیمی
23 مرضیه حاج حیدری کارشناسی ارشد بازرگانی
24 حسام الدین محمدیان کارشناسی ارشد شیمی