شـرکـت توسعـه پژوهـان
پیشـرو فـارمد

درباره توسعه پژوهان

About Us

About Us

Tosee pazhuhan pishropharmed Institute was registered on 19/02/2008 with registration number 558452 and the aim of providing study, research and review services in all fields of medicine, treatment and design of medical systems. Since 2018, this institute with the approach of presenting ptactical and scientific updates and deployment an expert and experienced team and educational facilities has been providing,designing and plannimg services and specialized training programs needed by medical doctors, pharmacists and active experts at the sick bed, pharmaceutical industry and pharmacy.

About Us

About Us

Tosee pazhuhan pishropharmed Institute was registered on 19/02/2008 with registration number 558452 and the aim of providing study, research and review services in all fields of medicine, treatment and design of medical systems. Since 2018, this institute with the approach of presenting ptactical and scientific updates and deployment an expert and experienced team and educational facilities has been providing,designing and plannimg services and specialized training programs needed by medical doctors, pharmacists and active experts at the sick bed, pharmaceutical industry and pharmacy.

درباره توسعه پژوهان

Video

Buy educational videos

Video

Replay of continuing education webinars

Video

Buy educational videos

Department

Researcher Development Departments

دپارتمان آموزش

Department of Education

Since 2017, this department, with the approach of providing professional scientific and practical updates and deployment an expert and experienced team and educational facilities, has been providing ,Designing and planning specialized training programs needed by medical doctors, pharmacists and active experts at the sick bed, pharmaceutical industry and pharmacy.

دپارتمان مدیکال

Medical department

 • Advice on creating a medical team
 • The correct way for literature review
 • مشاوره در مورد ایجاد تیم مدیکال
 •  preparing scientific contents to present to KOLs
 • scientificaly Examining the competitive advantages of available drugs
 • The correct way to answer scientific questions raised by medical doctors
 •  preparing a scientific speech for presentation in medical centers
 • The correct way to answer scientific questions raised by medical doctors
 • Pharmacovigilance
 • Training of required specialist staff
 • Advice on setting up the Pharmacovigilance Department
دپارتمان رگولاتوری

Regulatory department

The regulatory department of tosee pazhuhan is ready to provide regulatory services for
pharmaceutical companies in the shortest possible time by having experienced experts with
experts in drug, supplements and medical equipment registeration.

Regulatory department services

 • Carrying out the formulation of chemical drugs, nutritional supplements, herbal and traditional medicine until the stage of obtaining IRC
 • Compilation of common technical file for chemical drugs(CTD
 • Compilation of product master file for nutritional supplements) PMF
 • Compilation of drug master file for herbal and traditional medicine) DMF
 • Acquisition and renewal IRC for Chemical drugs, nutritional supplement , herbal and traditional medicine
 • Preparation the documents and SOP s which requirements in the pharmaceutical industry
دپارتمان بازرگانی

Department of Commerce

The commercial department of development by having researchers who experienced and specialized experts in commercial affairs and commercial development ready to provide services to pharmaceutical companies in the shortest possible time

Regulatory department services

 • Advice on choosing product with marketing capabilities in the Iranian market according to the latest guidelines and existing competitors
  based on
 • diseases
 •  available pharmaceutical raw material
 • Advice on how to conduct and manage contract production
 • Advice on how to choose and conduct correspondence with companies that produce and sell pharmaceutical raw materials

مهاجرت

با توجه به شرایط حاکم بر دنیا، امروزه مهاجرت محبوبیت بالایی پیدا کرده است و تعداد افراد متقاضی رو به افزایش می باشد. اما این موضوع که از چه طریق اقدام به مهاجرت نماییم که احتمال شکست به صفر برسد، نیازمند بررسی کارشناسان خبره و آگاه همانند مؤسسه توسعه پژوهان در زمینه مهاجرت از طرق گوناگون می باشد. ما اینجاییم تا بهترین راه های مهاجرت را به شما پیشنهاد دهیم.

Member

معرفی تیم عملیاتی و آموزشی

Member

معرفی تیم عملیاتی و آموزشی

 • دکتر محمدرضا آقا بیکی

  دکتر محمدرضا آقا بیکی

  فعال در صنعت داروسازی

 • دکتر فرهاد حاتمی سعدآبادی

  دکتر فرهاد حاتمی سعدآبادی

  پژوهشگر حوزه های مدیریت، پزشکی و مدیریت بالینی

 • دکترمحمد تراز

  دکترمحمد تراز

  متخصص داروسازی بالینی

 • دکترحمیدرضا اصلانی

  دکترحمیدرضا اصلانی

  متخصص داروسازی بالینی

 • دکتر بیتا شهرامی

  دکتر بیتا شهرامی

  متخصص داروسازی بالینی

 • دکتر فهیمه جهان آرا

  دکتر فهیمه جهان آرا

  دکترای داروسازی و بازرس GMP

 • دکتر سهیل روشن ضمیر

  دکتر سهیل روشن ضمیر

  متخصص داروسازی بالینی

 • دکتر فاطمه فرجادمند

  دکتر فاطمه فرجادمند

  دکترای داروسازی PHD طب سنتی

 • دکتر شیوا صمصام شریعت

  دکتر شیوا صمصام شریعت

  متخصص طب اورژانس فلوشیپ سم شناسی بالینی

 • دکتر محمد جواد بهزاد نیا

  دکتر محمد جواد بهزاد نیا

  متخصص طب اورژانس و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله